content_in_prefered_language_mutation

switch_content

O NÁS

Jsme součástí Církve bratrské, jedné z protestantských církví, která má kořeny v české reformaci. Chceme být církví, která současným jazykem odpovídá na palčivé otázky víry a života současného člověka.

O SBORU

Jsme součástí Církve bratrské, jedné z protestantských církví, která má kořeny v české reformaci, Jednotě Bratrské a hlásí se k evangelikálním církvím. Usiluje o soudobé, praktické křesťanství v duchu Bible: v podstatných otázkách svornost, v ostatních záležitostech volnost, a ve všem láska. Tvoří ji svazek necelých 80 sborů s bohatstvím rozličných duchovních tradic. Sbory jsou spravovány kazatelem a staršovstvem. Členové církve jsou vedeni k životu osobní křesťanské víry, věrnosti Božímu slovu, k životu naplněnému láskou k Bohu a lidem, která se projevuje v každodenním životě. Sdílíme spolu svoje každodenní radosti i starosti a snažíme se být společenstvím otevřeným pro každého, kdo mezi nás přijde. Je pro nás důležité, aby naše křesťanství bylo srozumitelné těm, kteří svoji cestu k Bohu hledají, a jsme rádi, že mezi nás nachází cestu jak věřící, tak hledající.

VEDENÍ SBORU

První kazatel    rndr. mgr. jaroslav pokorný

Pochází z Ostravy z částečně katolické rodiny. Vystudoval jadernou fyziku a po sametové revoluci pak i katolickou teologii, po jejíž absolvování se stal katolickým duchovním. Osm let působil jako kněz na různých místech na Valašsku, na Slovensku a v Irsku. Deset měsíců sloužil na misi na Filipínách. Po odchodu z katolické církve pracoval 9 let jako učitel matematiky a fyziky na střední škole. V té době byl několik let členem Apoštolské církve. V roce 2008 se stal členem Církve bratrské v Českém Těšíně, v roce 2014 byl pak ordinován a stal se druhým kazatelem v tomtéž sboru. Má ženu a tři dospělé dcery, které jsou již vdané.

Druhý kazatel    Ondřej Kyml

Ondřej Kyml je druhým pastorem Církve bratrské v Českém Těšíně od července 2022. Předtím byl téměř 15 let pastorem sboru v Písku v jižních Čechách a 5 let ve sboru v Novém Městě pod Smrkem. S manželkou Terezou oba pocházejí z Liberce a mají dva úžasné syny, Jonáše a Juliána. Jejich společnou touhou je vidět církev růst na různých místech a vidět, jak jsou lidé osvobozováni k plnému životu, který pro nás Bůh v Ježíši připravil. Mezi jejich zájmy patří setkávání s lidmi, cestování, čtení, psaní a hudba.

Starší sboru

Sbor je veden a spravován nejen kazateli ale také staršovstvem, které je voleno každé čtyři roky členy církve. Skládá se z osmi starších, z nichž každý má na starost určitou oblast. Vpravo jsou uvedeni aktuální členové staršovstva a jejich odpovědnosti.

boszczyk danielUctívání
Boszczyk marcelBohoslužby
Czudek jakubKomunikace a PR
czudek janDěti a mládež
czudek tadeuszMisie
filipek tadeášMístopředseda staršovstva
hlawiczka marekTechnické zabezpečení chodu sboru
kaleta vladislavPastorace a diakonie
rajca davidVzdělávání, Bohoslužby
ručka danielHospodář a finance
supik tomášSkupinky

HISTORIE

Jedním z hlavních iniciátorů vzniku našeho misijního společenství byl kazatel sboru v Hrádku, Karol Kaleta. První shromáždění se uskutečnilo 20. 9. 1964 a slavnostní zahájení českotěšínské stanice ostravského sboru proběhlo 11. 10. 1964. Se souhlasem státní správy byla stanice jmenována samostatným sborem v únoru 1967. Shromáždění se konala v modlitebně ČCE a. v. na ulici Frýdecké. Stejnou budovu si od roku 1964 pronajímala českotěšínská Církev adventistů sedmého dne. V roce 1971 byla započata stavba sborového domu s bytem pro kazatele na ulici Studentské (tenkrát Fučíkové). Díky politickým změnám započatým sametovou revolucí v roce 1989 se otevřela možnost nabytí modlitebny do vlastnictví sboru. Po několikaletém úsilí byla modlitebna odkoupena od ČCE na Rozvoji v roce 2002. V roce 2008 se pak Církev adventistů přestěhovala do vlastních prostor a modlitebna zůstala pouze v našem vlastnictví a užívání.

Sbor se vždy snažil uchovat misijní charakter a být otevřený pro všechny. Z původních kázání většinou v polském jazyce se postupně přešlo pro větší srozumitelnost ke kázáním v češtině. Ke spolupráci jsou rovněž zváni misionáři z USA, kteří působí zejména mezi mládeží.

V roce 1999 bylo založeno občanské sdružení Klub mladých Filadelfia pro podporu misijních aktivit pro děti a mládež. V Karviné-Fryštátě pak byla v roce 2002 založená samostatná misijní stanice českotěšínského sboru, která zde působí pod vedením Stanislava Czudka.

V současné době je v našem sboru 250 členů a přibližně 120 dětí a mládeže do 18 let.

KAZATELÉ SBORU

1967 - 1983Stanislav Heczko
1983 - 1995Ernest Welszar
1996 - 1999týmové vedení starších (Jan Czudek, Kornel Kotas a Tadeáš Filipek)
1999 - 2012Tadeáš Firla
2010 - 2012Josef Sliž jako druhý kazatel
2012 - 2018Josef Sliž
2014 - 2018Jaroslav Pokorný jako druhý kazatel
2018 - 2019Jaroslav Pokorný jako první kazatel, Josef Sliž jako druhý kazatel
2019 - 2022Jaroslav Pokorný
od 2022Jaroslav Pokorný jako první kazatel, Ondřej Kyml jako druhý kazatel