content_in_prefered_language_mutation

switch_content

AKTIVITY

Nedělní bohoslužby, volnočasové aktivity pro děti, setkání generačních skupinek, vyučování pro hledající, tyto a mnohé další aktivity pořádáme v průběhu celého roku.

Nahlédněte do našeho programu a neváhejte se k nám přidat.
Moc rádi Vás u nás uvítáme.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Každou neděli od 9:00 nás můžete navštívit v rámci nedělních bohoslužeb. Náplní těchto setkání jsou kázání na různá biblická témata, společné písně v současném i tradičním stylu, modlitby a také možnost sdílet svá osobní svědectví a příběhy. K dispozici je pokoj pro matky s malými dětmi a nedělní škola pro děti do 6 třídy. K budování vztahů či seznámení slouží čas po bohoslužbách při rozhovorech u kávy a čaje.

Ať už jste v jakémkoliv bodě své životní cesty, ať už je váš postoj k víře jakýkoliv, rádi vás mezi námi uvítáme.

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ / ARCHIV

DALŠÍ AKTIVITY

Děti

Uvědomujeme si, že děti také potřebují duchovní péčí, vzdělávání a vhodný prostor pro rozvoj. Proto vytváříme mnoho aktivit, které jsou určené právě pro ně. Děti mají svá setkání v rámci nedělních bohoslužeb i pravidelných klubů v průběhu týdne. Jednotlivé kluby jsou rozdělené dle věkových kategorií.

BABY CLUB

Klub pro maminky s dětmi na mateřské dovolené. Schází se každou středu od 9:30 v kostelíku, v pokojíku pro děti (vchod zleva). Program setkání je velmi různorodý, maminky si jej tvoří samy. Pokud jste právě na mateřské dovolené a přemýšlíte o tom, zda nás navštívit, neváhejte, rádi Vás uvítáme.

AWANA MÉĎOVÉ

Klub určen dětem předškolního věku od 4 do 6 let. Schází se každý druhý čtvrtek v 16:00 ve velkém sále sborového domu na ul. Studentské. Součástí programu každého setkání je společný zpěv, hry, kreativní práce či krátké divadlo. Nedílnou součástí programu je učení se zpaměti biblickým veršům a poznávání základních biblických pravd. Koncepce materiálů, ze kterých je čerpáno, podporuje a povzbuzuje rodiče, aby se aktivně podíleli na duchovním vývoji svých dětí. Více

NEDĚLNÍ ŠKOLA

Nedělní škola sdružuje děti ve věku od 3 do 12 let. Setkání probíhají každou neděli v průběhu bohoslužby ve čtyřech skupinách rozdělených dle věku. Součástí programu je vyprávění biblických příběhů, hraní her, zpěv, tvoření různých výrobků a další aktivity přizpůsobené potřebám dané věkové kategorie. V období prázdnin jsou organizovány týdenní pobyty dětí od 6 do 12 let.

Více

KLUB SW

Klub určen dětem od 7 do 12 let. Děti se schází každý pátek od 16:00 do 18:30 ve sborovém domu na ul. Studentské. Děti jsou při programu rozděleny podle věku, a to na „mladší skupinu“ (od 7 do 9 let) a „starší skupinu“ (od 9 do 12 let). A proč klub SW, co tato zkratka znamená? S je SPORT a WVÍRA a VĚDA. Program klubu se skládá ze dvou částí, sportovní a biblické. Ve sportovní části děti hrají různé hry a v biblické se zamýšlejí nad Božím slovem. V průběhu roku jsou organizovány různé akce a víkendové pobyty, jednou za rok pak letní stanový tábor. Klub je otevřen všem zájemcům. Vítán je opravdu každý!

Více

Mladí

Mladí lidé jsou v naší církvi velmi důležití. Chceme, aby věděli, že církev je místem, kde jsou přijímáni, kde mohou tvořit společenství, aktivně se realizovat, objevovat a rozvíjet svoje obdarování. Zároveň chceme, aby měli možnost hovořit o krizích a pochybnostech, které tento věk přináší.

KLUB DOROSTU

Klub je určen dospívajícím ve věku od 11 do 15 let. Schází se každý pátek od 16:00 ve velkém sále sborového domu na ul. Studentské. V programu jsou přednášky na různá biblická témata, společný zpěv, modlitby, hry a další aktivity. V průběhu roku jsou nepravidelně organizovány různé víkendové pobyty, konference a jiné akce, jednou do roka pak desetidenní letní stanový tábor.

Součásti klubu dorostu je i WEN OUTDOOR (We Enjoy Nature, tj. máme rádi přírodu) pro mladé, kteří chtějí sportovat, a tím dělat něco pro své zdraví. Loďky, lezecká stěna, výlety do hor a mnohé jiné aktivity jsou skvělým nástrojem k budování vztahů a také k seznámení se s novými lidmi. Pokud rádi aktivně trávíte volný čas, tento klub je právě pro Vás. Neváhejte nás navštívit. Akce jsou organizovány nepravidelně.

Více

MLÁDEŽ BASEMENT

je skupina převážně studentů SŠ a VŠ (od 15 let). Schází se každou sobotu od 17:00 ve sborovém domu na ul. Studentské. Na setkáních se mládež zamýšlí nad různými tématy z Bible či života, tráví společný čas při písních i modlitbách a při různých aktivitách. Kromě pravidelných sobotních setkání organizuje výlety do hor, besedy se zajímavými hosty, víkendové pobyty na chatách, účastní se různých konferencí, chodí hrát volejbal atd.

Kromě společných setkání se mládež v průběhu roku schází i v menších samostatných skupinkách. O prázdninách jsou pak pravidelně organizovány English Sport Camp a sjíždění různých českých i slovenských řek.

Více

MLÁDEŽ 20+

Jsme skupina mladých lidí nad 20 let, studujících nebo pracujících, svobodných či zadaných, která se schází vždy předposlední pátek v měsíci v 18:30. Tvoříme komunitu, rodinu, kde může patřit, kdo chce – ať už má vztah s Bohem, přemýšlí o něm, nebo je mu to úplně jedno. Společně chceme vidět hlubší smysl života, studovat Bibli a řešit podobné životní situace. Moc rádi podnikáme výlety do přírody, víkendové pobyty, hrajeme hry či jen konzumujeme dobré jídlo. Pokud tě to alespoň trochu zaujalo, přijď se podívat mezi nás!
Více

Skupinky

Centrem dění v našem společenství nejsou pouze nedělní bohoslužby, ale velké množství pravidelných setkávání různorodých skupinek. Patří k nim skupinky zvlášť pro ženy a muže, generační skupinky, skupinky pro rodiny a manželské páry atd. Tato setkání jsou otevřená pro všechny a slouží k budování vzájemných vztahů a osobní víry. Poskytují otevřenou a důvěrnou atmosféru pro sdílení otázek víry i každodenního života.

Rádi byste se zapojili do některé ze skupinek nebo jen chtěli více informací?
Neváhejte nás  kontaktovat

Sezónní akce

V průběhu roku pořádáme pro děti a mládež různorodé víkendové pobyty a v létě tábory v přírodě, kempy, sjíždění řeky, příměstské tábory a další aktivity. Zároveň jsou čas od času pořádané akce jako tábor rodin s dětmi, víkendovka pro muže, konference atd. Cílem je odpočinek od běžných starostí života, budování vztahů a vzdělávání.

TÁBORY

Každé léto je organizován týdenní pobyt na chatě pro děti z nedělní školy (6–12 let) a stanové tábory pro klub SW (7–12 let) a klub dorostu (11–15 let). Organizovány jsou také týdenní příměstské tábory pro předškolní děti a pro děti prvního stupně základních škol.

ENGLISH SPORT CAMPY

jsou letní kempy pořádané jednou ročně pro mladé lidi ve věku od 14 let. Jsou organizovány ve spolupráci s křesťanskými dobrovolníky z Ameriky. Mladí lidé se tak na svém pobytu setkají s rodilými mluvčími a při různých aktivitách si mohou procvičit jazyk, navázat nová přátelství a dozvědět se něco o Bohu a křesťanské víře.

Více

KURZY ALFA

Jedná se o několikatýdenní kurzy základů křesťanské víry otevřené všem zájemcům. Obvykle jsou organizovány dvakrát do roka – na jaře a na podzim. Zájemci se setkávají jednou týdně u společné večeře, po které následuje výklad na jedno z biblických témat a diskuze. Součástí každého cyklu je i společný víkendový pobyt. Zváni jsou nejen ti, kdo hledají Boha ale i všichni, kteří se chtějí o křesťanské víře pouze něco dozvědět.
Více

MANŽELSKÉ VEČERY

Setkání určená všem manželským párům, které chtějí budovat pevný a trvalý vztah, chtějí své manželství zlepšit, nebo procházejí těžkým obdobím. Každé setkání začíná večeří, následuje promluva, a pak mají manželé příležitost si spolu popovídat o tématu večera i o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Vše probíhá v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. Soukromí každého páru je respektováno. Ačkoliv je kurz založen na křesťanských principech, je především o praktických otázkách manželství.

Více

PROGRAM TÝDNE

DENFREKVENCEČASNÁZEVMÍSTO
Pondělíposlední v měsíci
první v měsíci
17:00
18:00
Setkání Klubu přátel Izraele
Setkání sester
Sborový dům, ul. Studentská 25
Sborový dům, ul. Studentská 25
Úterýdruhé v měsíci17:30Setkání střední generace mužůSborový dům, ul. Studentská 25 nebo po domech
Středa-  9:30Setkání maminekKostelík, ul. Frýdecká 28
Čtvrtek-
jednou v měsíci
druhý v měsíci
9:30
16:00
17:00
Hudební kroužek pro děti (věk: 1-3 roky)
Setkání seniorů a starších sester
AWANA Méďa pro předškolní děti
Sborový dům, ul. Studentská 25
Sborový dům, ul. Studentská 25
Sborový dům, ul. Studentská 25
Pátek-15:30
16:30
Klub SW
Klub dorostu
Tělocvična ZŠ Komenského/Sborový dům, ul. Studentská 25
Sborový dům, ul. Studentská 25
Sobota-18:00Mládež BasementSborový dům, ul. Studentská 25
Neděle-9:00BohoslužbaKostelík, ul. Frýdecká 28