VÍTEJTE

na stránkách Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně.
Jsme církví, která chce srozumitelným a současným způsobem předávat dál učení Ježíše Krista všem generacím.

Aktuality

Duch Svatý v našem životě 28.04. - 30.06.2019 Zveme Vás na sérii nedělních kázání na téma Duch Svatý v našem životě. Nedělní bohoslužby začínají v 9:00 hod. v kostelíku na ul. Frýdecké 28 v Českém Těšíně. Více
Kurz Alfa 12.03. - 14.05.2019 Jedná se o kurz základů křesťanské víry. Zájemci se setkávají jednou týdně u společné večeře, po které následuje výklad na jedno z biblických témat a diskuze. Součástí každého cyklu je i společný víkendový pobyt. Zváni jsou nejen ti, kdo hledají Boha ale i všichni, kteří se chtějí o křesťanské víře pouze něco dozvědět. Více

wordart

1-Home-page-icon-question Kdo jsme Jsme církví, která chce srozumitelným a současným způsobem předávat dál učení Ježíše Krista jak věřícím, tak hledajícím, jak mladým, tak starším. Jsme součástí Církve bratrské, jedné z protestantských církví, která má kořeny v české reformaci, Jednotě Bratrské a hlásí se k evangelikálním církvím. Více
1-Home-page-icon-church Nedělní bohoslužby Každou neděli od 9 hodin nás můžete navštívit v rámci nedělních bohoslužeb. Náplní těchto setkání jsou kázání na různá biblická témata, společné písně v současném i tradičním stylu, modlitby a také možnost sdílet svá osobní svědectví a příběhy. K dispozici je pokoj pro matky s malými dětmi... Více
1-Home-page-icon-people Setkávání skupinek Centrem dění v našem společenství nejsou pouze nedělní bohoslužby, ale velké množství pravidelných setkávání různorodých skupinek. Patří k nim skupinky zvlášť pro ženy a muže, generační skupinky, skupinky pro rodiny a manželské páry atd. Tato setkání jsou otevřená pro všechny a slouží… Více
1-Home-page-icon-smile Děti a mládež V průběhu nedělní bohoslužby probíhají nedělní školy pro děti do 6. třídy. Během týdne se konají různá setkání všech věkových kategorií, od nejmenších až po vysokoškoláky a pracující. Nedílnou součásti jsou i různorodé sezónní tábory, kempy, víkendové pobyty a příměstské tábory. Více