Heslo na rok 2017

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Žalm 51, 17, 19

Nahrávky z vyučování

doporučujeme nahrávku ztáhnout do počítače stiskem pravého tlačítka myší, pak "Uložit odkaz jako..."

Nepřátelé našeho srdce a jak je porazit (podzim 2016)

Seminář Veritas - Cesta obnovy (28.5.2016)

Duch Svatý a jeho působení (jaro 2016)

Svoboda v Kristu aneb vysvobození z pout (jaro 2015)