Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Vize a služba

Vize sboru – učednický model

 


Primární cíl

 • Duchovní zralost, podoba Božího Syna a kvalitní služba členů Kristova těla a zároveň našeho sboru. (Ef. 4, 13 – 15 )
 • Připravit svaté ke službě a k budování Kristova těla (zmocňující vedení sboru)

Sekundární cíl

 • Poslušnost biblickému principu, že služba je v rovnováze s budováním Kristova těla
 • Pomoci lidem k radostné a vyvážené službě a ochránit je zároveň od vyčerpanosti
 • Pomoci vedení sboru při prohlubování osobních vztahů, zapojení všech členů staršovstva do procesu učednictví, využití jejich osobních darů

Cesta k naplnění

 • Buňkový model práce
 • Zachování filozofie odborů
 • Rovnováha mezi službou a růstem
 • Rovnováha principu: „Hlava, ruce, srdce“
 • Důraz na sdílení života vedoucích se svým „vůdcem“
 • Přijetí větší osobní zodpovědnosti starších za 2 – 3 vedoucí

Naším záměrem je obsáhnout všechny generace zastoupené v našem sboru. Velkou pomocí pro naplnění potřeb členů a zárověň efektivním nástrojem rozdělení kompetencí se nám osvědčila práce v 5 – ti odborech, za které nesou zodpovědnost volení starší.

Projekt NCD (Přirozený růst církve)

Ve své službě se potřebujeme občas zastavit, poohlédnout a postavit si některé důležité otázky ohledně situace a růstu jednotlivých oblasti života sboru. K tomu nám velmi pomáhají poznatky členských shromáždění, vizitací Rady Církve bratrské, Projekt NCD a další ankety.

Výsledky průzkumu jsou k nahlédnutí zde: