Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný

1. zástupce kazatele, podpora vyučování ve skupinách a hledání vizi pro modlitební směřování sboru

e-mail: sekretariat@cbtesin.cz