Heslo na rok 2017

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Žalm 51, 17, 19

RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný

1. zástupce kazatele, podpora vyučování ve skupinách a hledání vizi pro modlitební směřování sboru

e-mail: jaroslav.pokorny(zav)cb.cz