Heslo na rok 2018

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,  k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,  ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

2. Petr 1, 5-8


RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný

1. zástupce kazatele, podpora vyučování ve skupinách a hledání vizi pro modlitební směřování sboru

e-mail: sekretariat@cbtesin.cz