Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Staršovstvo

(volební období 2016 – 2020)

Tadeusz Czudek

 • 1966, podnikatel
 • chvály, zpěv, uctívání

Karol Béla

 • 1965, mistr v chráněných dílnách
 • misie a evangelizace

Jan Ručka

 • 1965, zaměstnanec Refrasil
 • správa budov
 • Stanislav Boszczyk
 • 1957, podnikatel
 • diakonie

Ing. Tadeáš Filipek

 • 1963, podnikatel
 • místopředseda staršovstva

Marek Hlawiczka

 • 1975, zaměstnanec SmVaK
 • vedoucí z.s.Klub Mladých Filadelfia

Daniel Ručka

 • 1968, řidič kolej. vozidel.
 • hospodář (pokladník)

Bc. David Rajca

 • 1977, odbor mládeže CB,
 • komunikace