Heslo na rok 2017

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Žalm 51, 17, 19

Staršovstvo

(volební období 2016 – 2020)

Tadeusz Czudek

Karol Béla

Jan Ručka

Stanislav Boszczyk

Ing. Tadeáš Filipek

Marek Hlawiczka

Daniel Ručka

Bc. David Rajca