Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Program týdne

Neděle 9,00 bohoslužba (kostelík na Frýdecké 28)
Pondělí 18,00 setkání sester (sborový dům, ul. Studentská 25)
každé první pondělí v měsíci
16,00 setkání starších sester a seniorů
každé druhé pondělí v měsíci
17,00 setkání Klubu Přátel Izraele
každé poslední pondělí v měsíci - nepravidelně
Úterý 18,00 setkání střední generace mužů
každé druhé úterý v měsíci (nebo podle aktual. oznámení)
Pátek 15,30 Awana (tělocvična ZŠ Komenskího popř. na Studni)
16,30 dorost
Sobota 18,00 mládež