Heslo na rok 2017

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Žalm 51, 17, 19

Program týdne

Neděle 9,00 bohoslužba (kostelík na Frýdecké 28)
Pondělí 18,00 setkání sester (sborový dům, ul. Studentská 25)
každé první pondělí v měsíci
16,00 setkání starších sester a seniorů
každé druhé pondělí v měsíci
17,00 setkání Klubu Přátel Izraele
každé poslední pondělí v měsíci - nepravidelně
Úterý 18,00 setkání střední generace mužů
každé druhé úterý v měsíci (nebo podle aktual. oznámení)
Pátek 15,30 Awana (tělocvična ZŠ Komenskího popř. na Studni)
16,30 dorost
Sobota 18,00 mládež