Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Sbor CB v Českém Těšíně

Sdružuje kolem 230 plnoprávných členů + hosté, mládež a děti. Spektrum členů je velmi různorodé pokud jde o vzdělání, sociální zázemí, národnosti a společenské postavení.

Společenství církve je vždy zaměřeno dvěma směry – vertikálním a horizontálním. První směřuje k nebi – poznáváme Boha, budujeme svůj vztah s ním a oslavujeme ho, druhý k člověku, k poznání sebe sama, života kolem nás a k řešení závažných problémů a krizí v současnosti. Věříme, že jako křesťané máme v dnešním světě důležité poslání:

  • žít podle Božích norem a tím dokazovat, jaký má evangelium dopad na praktický život – osobní, rodinný a společenský
  • přinášet lidem dobrou zprávu o tom, že díky Ježíši Kristu je vždycky možné začít znovu vnášet do mezilidských vztahů lásku a vzájemné pochopení, ukazovat jim cestu k Bohu.

Principy a náplň nedělních bohoslužeb
Důraz na uctívání, kázání a osobní svědectví
Snaha o spontánnost a inspiraci, otevřenost pro cizí
Večeře Páně jako oslava Kristovy smrti a vzkříšení
Hledání forem oslovení všech sociálních a věkových vrstev
Delegování pracovníků
Přímluvné modlitby za potřebné
Budování společenství po bohoslužbách u kávy

Klademe důraz na přípravu a školení pracovníků sboru. Mladí lidé využívají některé z mnoha nabízených možností (teologické školy, semináře). Další se účastní méně časově náročných akcí, jako jsou konference, kurzy a jiné. Většina studentů i absolventů se aktivně zapojuje do sborového i mimosborového misijního života.