Heslo na rok 2017

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Žalm 51, 17, 19

Misie - stanice Karviná

Významným misijním polem sboru je stanice v Karviné, která vznikla roku 2006 pod vedením misijního pracovníka Stanislava Czudka. (7. února 2016 slavíme 10. výročí vzniku).

Na podzim 2015 vstoupil tým vedoucích stanice do programu M 4, což je dvouletý program, který má být pomocí pro určitou obnovu života a práce stanice a nastavení jejího zdravého směřování do budoucnosti.

Za co můžeme být vděční v Karviné za poslední období?

* V minulých třech letech (v pěti kurzech) dokončilo Alfu 45 hostů, z toho bylo pokřtěno ponořením 11 lidí

*  Začala sloužit chválící skupina pod vedením J. Pitříka

* Znovu se rozběhl Klub dobré zprávy (pro děti od 7 do 12 let). 
http://www.filadelfia.cz/fontana/