Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Misie

V současní době máme jeden dlouhodobý misijní projekt a jeden krátkodobý.

Dlouhodobý je misijní stanice v Karviné, kde již 10. let budujeme stanici sboru.

Krákodobý projekt je služba Lucky v Jižním Sudánu.