Heslo na rok 2017

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Žalm 51, 17, 19

Kurzy Alfa – Aktuality

Podzimní běh kurzu Alfa v Českém Těšíně

Termín zahájení: 4.10.2016

A pak každé další úterý až do 13.12.2016

Kde: Pizzerie Altro Verdi (u Komerční banky)

Kontaktní osoba: Romana Belova, romana.belova@gmail.com, tel. 731 137 998

Jste srdečně zváni.