Heslo na rok 2018

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,  k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,  ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

2. Petr 1, 5-8


Kurzy Alfa

Kurz je příležitostí pro každého, kdo se chce dozvědět více o křesťanské víře. Je pohodový, nenátlakový, nenáročný, přátelský a zábavný.

Průběh

Kurzy Alfa tvoří série promluv s těmito tématy:

 • Je křesťanství nudné, nepravdivé a zbytečné?
 • Kdo je to Ježíš Kristus?
 • Proč Ježíš zemřel?
 • Jak si být jistý svoji vírou?
 • Proč a jak se modlit?
 • Proč a jak číst Bibli?
 • Jak nás Bůh vede?
 • Kdo je to Duch Svatý?
 • Co Duch Svatý dělá?
 • Jak mohu být naplněn Duchem Svatým?
 • Jak odolat zlému?
 • Proč mluvit o víře s druhými?
 • Uzdravuje Bůh i dnes?

Součástí každého kurzu je společně strávený víkend na horách. Na promluvu navazuje diskuse, kde má každý prostor vyjádřit své názory a zkušenosti a také klást otázky.

Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani nevhodnou nebo zaujatou, proto naslouchejte, získávejte informace, diskutujte a objevujte! Kurzy Alfa mají podporu všech hlavních křesťanských církví.

Cílová skupina

Alfa je pro každého. Zvláště zaujme:

 • Ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství
 • Nové účastníky církevních shromáždění
 • Ty, kteří chtějí upevnit základy své víry
 • Ty, kdo mají pocit, že se jim nedaří žít jako křesťané

Kurzy Alfa jsou zadarmo, účastníci obvykle přispívají na pokrytí výdajů na stravu. Každý účastník víkendu, dobrovolné součásti kurzu, si platí výdaje s víkendem spojené.

Více o Alfě v ČR se můžete dozvědět na www.kurzyalfa.cz.