Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Josef Sliž – kazatel a správce sboru

Správce sboru a 1.kazatel

Tel.: +420 733 627 332

e-mail: sekretariat@cbtesin.cz