Heslo na rok 2018

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,  k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,  ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

2. Petr 1, 5-8


Josef Sliž – kazatel a správce sboru

Správce sboru a 1.kazatel

Tel.: +420 733 627 332

e-mail: sekretariat@cbtesin.cz