Heslo na rok 2017

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Žalm 51, 17, 19

Josef Sliž – kazatel a správce sboru

Správce sboru a 1.kazatel

Tel.: +420 733 627 332

e-mail: joskasliz@gmail.com