Heslo na rok 2018

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,  k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,  ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

2. Petr 1, 5-8


Hesla na rok 2018

Sbor 2. Petr 1, 5-8
Staršovstvo 1. Korintským 3, 16-17
Mládež Římanům 1, 16-17
Dorost Žalm 18, 2 6-27
Awana Žalm 12, 6
Cesta obnovy Římanům 8, 11-13
Nedělní škola Galatským 3,26-29
Zvukaři Jan 15, 18-20
Střední generace Filipským 1,9-11
Alfa 2 Timoteovi 2, 11-13
Skupinka sester
Žalm 135, 5
Senioři 1. Petrův 2, 21-25
Filadelfia Efeským 6, 14-17
Stanice Karviná

WEN Outdoor
Žalm 103, 13-14