Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Hesla na rok 2019

Sbor Žalm 119, 97, 105
Staršovstvo Skutky Ap. 13, 38-39, 48
Mládež Žalm 23, 1-3
Dorost Žalm 62, 8-9
Klub SW 2. Kor. 12, 9-10
Mládež 20+ Žalm 119, 71, 92
Nedělní škola Skutky Ap. 20, 24, 28
Multimediální tým 1. Jan, 3, 16
Střední generace Efezkým 5, 1-2
Alfa Mat. 10, 32-33
Skupinka sester
Přísloví 16, 2-3
Senioři 2. Kor. 4, 7, 16-18
WEN Outdoor Lukáš 6, 22-23