Heslo na rok 2017

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Žalm 51, 17, 19

Archív hesel

Hesla na rok 2016

Sbor


Žalm 68, 20-21
Staršovstvo Žalm 119, 48+50
Mládež Ex. 15, 26
Dorost Amos 5, 4
Awana Jer. 7, 23
Chvály  Tree of live Jer. 31, 3
Nedělní škola 3. J. 3-4+11
Zvukaři Jan 14, 27
Střední generace 2. Kor. 3, 17-18
Alfa Ex. 33, 13-14
Skupinka sester

Senioři Luk. 10, 21-22
Filadelfia
Jan 15, 14-17
Stanice Karviná
Mat. 5, 22-24+48

 

Hesla na rok 2015

Sbor 1. Petrova 1,22 - 23, 25
Staršovstvo Mat. 7, 24 - 25
Mládež Mat. 10, 38 - 39
Dorost Mat. 24, 37 - 42
Awana Luk. 10, 23 - 24
Chvály BohuDík 1. Kor. 3, 10 - 15
Chvály DoSt
Luk. 17, 26 - 27 + 33
Chvály  Tree of live Skutky Ap. 18, 9 - 10
Nedělní škola Židům 12, 28 - 29
Zvukaři Kol. 3, 16 - 17
Střední generace 2. Kor. 13, 11 - 13
Alfa Mat. 18, 3 - 5
Modlitební stráž Jer. 17, 7 - 8
Skupinka sester ml. Žalm 41, 2 - 4
Senioři Jan 14, 23 + 26
Chvály Young new band
Zjevení 3, 5 - 6
Filadelfia Řím 8, 3 - 4

 

Hesla na rok 2014

Sbor Marek 10, 15
Staršovstvo Micheáš 7, 19-20.
Mládež 2. Kor. 5, 14-15,17.
Dorost Žalm 34,2
Awana Jan 1, 12-13, 16.
Chvály BohuDík Jan 14, 20 - 21.
Chvály DoSt
1. Kor. 16, 13-14.
Chvály  Tree of live Přísloví 3, 5-6.
Nedělní škola Matouš 7, 21.
Chór Židům 13, 16.
Střední generace Marek 1, 15.
Alfa Filipským 2, 2-3.
Skupinka sester st.
Skupinka sester ml. Jan 8, 31-32, 36.
Senioři 2. Tes. 3, 13-16.
Stanice Karviná

Filadelfia Izajáš 49, 13.
Fusion Izajáš 55, 8-9.
Modlitební stráž 2. Kor. 5, 1-2, 9-10.

Hesla na rok 2011

Sbor Izajáš 59.21, 60, 5
Staršovstvo Římanům 12, 12-13
Mládež 1. Korintským 14, 12
Dorost Židům 12,14-15
Awana Jan 15, 18-20
Chvály BohuDík Matouš 24, 12-13
Chvály Honza Římanům 8,5
Nedělní skola Galatským 6, 7-8
Chór Žalm 91, 9-11
Střední generace Jakub 5, 7-8
Alfa Koloským 4, 2+6
Skupinka sester st. Lukáš 12, 36-37
Skupinka sester ml. 2. Korintským 3, 17-18
Senioři Galatským 5,16-18
Stanice Karviná Exodus 19, 5-6

Hesla na rok 2010

Sbor Jakub 2.12
Staršovstvo Jan 15,16
Mládež 1. Jana 4,18–19
Dorost 1. Petra 3,15
Awana Efezským 4,29
Chvály M Efezským 2,10
Chvály H Galatským 5,22–23
Nedělní skola Židům 10,22–23
Chór Matouš 6,33
Střední generace Filipským 4,6–7
Alfa 2. Petra 3,10
Skupinka sester st. Efezským 4,32
Skupinka sester ml. Jakub 3,13
Senioři Galatským 6,2
Starší mládež Jan 15,8

Heslo na rok 2009

Sbor Lukáš 11,10
Stanice Karviná 1. Petrova 3,13–14
Staršovstvo 2 Paralipomenom 30,9
Mládež 2. Korintským 10,18
Dorost Žalmy 68,27
Awana Žalmy 34,16
Chvály Matouš 11,28
Nedělní skola 1. Petrova 5,1–3
Chór Matouš 11,28
Střední generace 1. Petrova 1,5
Alfa 1. Samuelova 12,22
Skupinka sester st. Žalmy 37,4
Skupinka sester ml. Jan 11,40
Senioři 1. Petrova 1,5

Heslo na rok 2008

Sbor 5. Mojžisova 33,27
Stanice Karviná 1. Petrova 3,13–14
Staršovstvo Izaias 26,4
Mládež Zalmy 119,2
Dorost Jan 8,31–32
Awana Zalmy 46,2
Chvály Matouš 11,28
Besídka Rimanum 12,11
Chór 3. Mojzisova 19,18
Střední generace Jeremias 3,11
Alfa Zalmy 145,18
Skupinky sester Matouš 28,18–19
Senioři Jeremias 31,3

Heslo na rok 2007

Sbor Marek 13,13
Staršovstvo Marek 5,36
Mládež Izaias 41,10
Dorost 1. Korintskym 1,27
Awana 1. Petrova 3,15
Chvály Jeremias 11,20
Besídka Zalmy 34,2
Chór Lukas 22,32
Střední generace 2. Petrova 3,9
Alfa Zidum 12,2
Starší sestry Jeremias 31,3
Mladší sestry 1. Petrova 5,5
Senioři 1. Korintskym 13,5