Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Archív hesel

Hesla na rok 2018

Sbor 2. Petr 1, 5-8
Staršovstvo 1. Korintským 3, 16-17
Mládež Římanům 1, 16-17
Dorost Žalm 18, 2 6-27
Awana Žalm 12, 6
Cesta obnovy Římanům 8, 11-13
Nedělní škola Galatským 3,26-29
Zvukaři Jan 15, 18-20
Střední generace Filipským 1,9-11
Alfa 2 Timoteovi 2, 11-13
Skupinka sester
Žalm 135, 5
Senioři 1. Petrův 2, 21-25
Filadelfia Efeským 6, 14-17
Stanice Karviná

WEN Outdoor
Žalm 103, 13-14

 

Hesla na rok 2017

Sbor Žalm 51, 17 + 19
Staršovstvo Marek 11, 25-26
Mládež 2. Kor. 5, 1-2, 9-10
Dorost Žalm 6, 3-5
Awana Řím. 8, 28-30
Chvály  Tree of live Neh. 8, 10
Nedělní škola Žalm 16, 8-11
Zvukaři Přísl. 16, 3-6
Střední generace 1. Petr.4, 12-16
Alfa Žalm 32, 8
Skupinka sester
1Kor. 16, 13-14
Senioři Luk. 10, 21-22
Filadelfia Galackým 6,9-10
Stanice Karviná
Mat. 7, 7-8
WEN Outdoor
Žalm 103, 10-12
Klub maminek
1. Petr. 5,8-10
Chvály
Řím. 2,28-29

Hesla na rok 2016

Sbor Žalm 68, 20-21
Staršovstvo Žalm 119, 48+50
Mládež Ex. 15, 26
Dorost Amos 5, 4
Awana Jer. 7, 23
Chvály  Tree of live Jer. 31, 3
Nedělní škola 3. J. 3-4+11
Zvukaři Jan 14, 27
Střední generace 2. Kor. 3, 17-18
Alfa Ex. 33, 13-14
Skupinka sester

Senioři Luk. 10, 21-22
Filadelfia
Jan 15, 14-17
Stanice Karviná
Mat. 5, 22-24+48

 

Hesla na rok 2015

Sbor 1. Petrova 1,22 - 23, 25
Staršovstvo Mat. 7, 24 - 25
Mládež Mat. 10, 38 - 39
Dorost Mat. 24, 37 - 42
Awana Luk. 10, 23 - 24
Chvály BohuDík 1. Kor. 3, 10 - 15
Chvály DoSt
Luk. 17, 26 - 27 + 33
Chvály  Tree of live Skutky Ap. 18, 9 - 10
Nedělní škola Židům 12, 28 - 29
Zvukaři Kol. 3, 16 - 17
Střední generace 2. Kor. 13, 11 - 13
Alfa Mat. 18, 3 - 5
Modlitební stráž Jer. 17, 7 - 8
Skupinka sester ml. Žalm 41, 2 - 4
Senioři Jan 14, 23 + 26
Chvály Young new band
Zjevení 3, 5 - 6
Filadelfia Řím 8, 3 - 4

 

Hesla na rok 2014

Sbor Marek 10, 15
Staršovstvo Micheáš 7, 19-20.
Mládež 2. Kor. 5, 14-15,17.
Dorost Žalm 34,2
Awana Jan 1, 12-13, 16.
Chvály BohuDík Jan 14, 20 - 21.
Chvály DoSt
1. Kor. 16, 13-14.
Chvály  Tree of live Přísloví 3, 5-6.
Nedělní škola Matouš 7, 21.
Chór Židům 13, 16.
Střední generace Marek 1, 15.
Alfa Filipským 2, 2-3.
Skupinka sester st.
Skupinka sester ml. Jan 8, 31-32, 36.
Senioři 2. Tes. 3, 13-16.
Stanice Karviná

Filadelfia Izajáš 49, 13.
Fusion Izajáš 55, 8-9.
Modlitební stráž 2. Kor. 5, 1-2, 9-10.