Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Awana

Awana je klubový program pro chlapce a děvčata, který je založen na biblických principech (Bibli). Tyto kluby se scházejí jednou týdně. Jejich program je veden místními sbory, které jsou registrovány Awana Clubs International. Základem tohoto programu je struktura, která je neměnná, ale nechává volný prostor pro přizpůsobení se jednotlivým kulturám.

Více informací najdete na http://filadel­fia.cz/awana/.