Heslo na rok 2017

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Žalm 51, 17, 19

Awana

Awana je klubový program pro chlapce a děvčata, který je založen na biblických principech (Bibli). Tyto kluby se scházejí jednou týdně. Jejich program je veden místními sbory, které jsou registrovány Awana Clubs International. Základem tohoto programu je struktura, která je neměnná, ale nechává volný prostor pro přizpůsobení se jednotlivým kulturám.

Více informací najdete na http://filadel­fia.cz/awana/.