Heslo na rok 2018

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,  k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,  ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

2. Petr 1, 5-8


Awana

Awana je klubový program pro chlapce a děvčata, který je založen na biblických principech (Bibli). Tyto kluby se scházejí jednou týdně. Jejich program je veden místními sbory, které jsou registrovány Awana Clubs International. Základem tohoto programu je struktura, která je neměnná, ale nechává volný prostor pro přizpůsobení se jednotlivým kulturám.

Více informací najdete na http://filadel­fia.cz/awana/.