Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Slovo vděčnosti

Tento souhrn aktivit, které v našem sboru můžeme konat jsou důkazem Boží dobroty a lásky. My můžeme udělat mnohé věci, nedá – li však Pán Bůh své požehnání a život nebudeme vidět žádný růst, ani pokrok v naši službě. Bůh však rád požehnává tam, kde je připravená půda a je zaseto. Posílá svůj déšť, dává vzrůst.

Vyjadřujeme tímto vděčnost a úžas nad Pánem církve, který povolává mnoho spolupracovníků do těchto oblastí sborového života. On o ně dobře pečuje, posilňuje a miluje. Díky těm, kteří se nechali povolat a dobrovolně z lásky slouží jemu i lidem potřebným.

Rádi bychom i Vás pozvali ke spolupráci na Božím díle. Můžete se zapojit do krerékoliv služby, dle Vašeho obdarování a cítění. Můžete začít i novou aktivitu, kterou Vám Bůh klade na srdce. V případě zájmu, nebo dotazu prosíme o kontakt s kazatelem, nebo starším sboru.

Sborové akce o prázdninách

 • Anglický kemp
 • Děti v Tyře
 • Sportovní kemp
 • Tábor Awany
 • Tábor Dorostu
 • Tábor Fontány Karviná
 • Soustředěmí Fusion

Děkujeme Pánu Bohu za jeho péči a vedení. Jsme vděčni všem vedoucím za jejich nasazení a lásku. Děkujeme i Vám účastníkům, kteří jste vytvářeli společenství. Věříme, že jste načerpali sílu a inspiraci pro další dny Vašeho osobního života i služby. Ať Vám Pán Bůh požehná.

Staršovstvo sboru

Oblasti práce

Skupiny a buňky působící ve sboru

Generační skupiny

Pravidelná setkání 1× týdně

Pravidelná setkání 1× měsíčně

 • Mladší sestry
 • Střední generace mužů
 • Senioři
 • Starší sestry

Buňky

Pravidelná setkání 1 – 4 x měsíčně

 • Smíšená
 • BEE – Jak vést své dítě k Bohu
 • Mladších sester (2)
 • Středních sester
 • Svibice
 • Třinec
 • Mládežnické

Týmy vedoucích

Schůzky dle potřeb

 • Mládeže. Dorostu. Učitelů. Awany. Alfy – Č. T. Filadelfie. Fontány

Další služby v nedělních shromážděních

 • Chválící skupiny (2)
 • Pěvecký sbor
 • Varhany
 • Zvukaři
 • Literatura
 • Dovoz autem
 • Občerstvení
 • Služba u vchodu
 • Zajištění VP

Misijní stanice v Karviné

 • Fontána (dětské kluby)
 • Nedělní shromáždění
 • Fusion

Opakující se osvědčené akce

 • Dětský den
 • Konference Filadelfie
 • Misijní výjezdy na Ukrajinu
 • Večery modliteb a chval (2. neděle v měsíci)
 • Výjezdní shromáždění sboru v přírodě
 • Výjezdní zasedání staršovstva

Ekumenická spolupráce

Místní skupina ČEA v Českém Těšíně

 • KC AC
 • SCEAV
 • Akce (Svátek tří bratří, koncerty, Pro Christ, NaMax – mládež)
 • Alianční modlitební týdny
 • Bohoslužby jednotlivých církví v Domově důchodců a v Nemocnici

  (každé úterý 15. 30 a 16. 30)

 • Modlitební setkání pastorů

  (každý pátek ráno v 7. 00 – KC)

 • Společná setkání pastorů

  (každý 1. pátek v 7. 00)

 • Společné bohoslužby všech zapojených církví a sborů
 • Společné Týmy mládeží z ČT

Seniorátní spolupráce

5 Slezských sborů CB

(Č. Těšín, Horní Suchá, Hrádek, Třinec Lištná, Třinec Terasa)

 • Seniorátní schůzky kazatelů. Schůze regionálního staršovstva. Společné mládeže. Společné ročnice. Spolupráce Týmů mládeží CB (dle potřeby). Výměny služeb kazatelů v sousedních sborech.

Spolupráce s organizacemi

 • BEE (Biblical Bible Education)
 • ČEA
 • Gedeonité
 • KAM Malenovice
 • Městský úřad Český Těšín
 • NCD (Přirozený růst církve)
 • Pomoc těšínského Slezska na Ukrainu
 • Přátelé Izraele
 • Slezská diakonie
 • Svaz motorkářů v ČR
 • Wycliffovi překladatelé Bible

Z archívu