Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Kázání

Prosinec

T. Firla - Vánoční zvěst v praxi Pá, 25. pro 2009 25 min 10,3 MB
T. Firla - Pán Ježíš náš vzor Ne, 13. pro 2009 26 min 10,8 MB
T. Firla - Požehnání dítěte Ne, 6. pro 2009 24 min 9,9 MB

Listopad

S. Stebel - Advent je znamením očekávání Ne, 29. lis 2009 43 min 17,3 MB
D. Rajca - Co je pravá svoboda? Ne, 22. lis 2009 30 min 12,3 MB
J. Śliž - Bůh pokorným dává milost Ne, 15. lis 2009 35 min 8,2 MB
D. Patty - Duchovní zápas Ne, 8. lis 2009 51 min 20,8 MB
T. Firla - Uzdravení ochrnutého Ne, 1. lis 2009 31 min 12,7 MB

Říjen

K.Fojtík - Správná teplota sbor.života Ne, 25. říj 2009 31 min 12,6 MB
T. Firla - Co chceš, abych ti učinil? Ne, 18. říj 2009 24 min 9,9 MB
J. Asszonyi - Mojžíšova proměna Ne, 11. říj 2009 33 min 13,5 MB
D. Hurta - Vedení mladé generace Ne, 4. říj 2009 22 min 8,9 MB

Září

T. Firla - Víra v Boží zaslíbení Ne, 27. zář 2009 14 min 5,9 MB
J. Śliž - Jděte Ne, 20. zář 2009 41 min 16,7 MB
E. Lorek - Víra nezná kompromis Ne, 13. zář 2009 1 h 25,1 MB
T. Firla - Vy jste sůl země Ne, 6. zář 2009 22 min 8,9 MB

Srpen

S. Raszka - Nevzpomínejte na věci dřívější Ne, 30. srp 2009 50 min 20,1 MB
T. Firla - Blaze pronásledovaným Ne, 23. srp 2009 28 min 11,3 MB
T. Czudek - Blaze těm, kteří působí pokoj Ne, 16. srp 2009 22 min 9,2 MB
L. Hallerová - Pokoj s Izraelem Ne, 16. srp 2009 38 min 15,3 MB
J. Pokorný - Blahoslaveni čistého srdce Ne, 9. srp 2009 33 min 13,6 MB
J. Sliž - Blaze milosrdným Ne, 2. srp 2009 27 min 11,0 MB

Červenec

P. Šťastný - Blaze spravedlivým Ne, 26. čec 2009 31 min 12,4 MB
T. Firla - Blaze tichým Ne, 19. čec 2009 36 min 14,8 MB
J. Śliž - Blaze těm, kteří pláčou Ne, 12. čec 2009 26 min 10,7 MB
T. Firla - Blaze chudým v duchu Ne, 5. čec 2009 28 min 11,4 MB

Červen

T. Firla - Překážky v poznání Krista Ne, 28. čen 2009 33 min 13,5 MB
St. Czudek - Přinesl chudým radostnou zvěst Ne, 14. čen 2009 25 min 10,2 MB

Květen

T. Firla - V slabostech je naše síla Ne, 31. kvě 2009 31 min 12,8 MB
T. Firla - Kdo je velký v B.Království? Ne, 24. kvě 2009 28 min 11,5 MB
E. Welszar - Čím je pro nás Ježíš? Ne, 17. kvě 2009 23 min 9,5 MB
J. Śliž - V Kristi jste blízkými Bohu Ne, 10. kvě 2009 35 min 14,1 MB
J. Pokorný - Život v zaslíbené krajině Ne, 3. kvě 2009 25 min 10,1 MB

Duben

J. Hracki, T. Firla - Učiním z vás rybáře lidí Ne, 26. dub 2009 28 min 11,3 MB
T. Firla - Hospodin je můj Pastýř Ne, 19. dub 2009 11 min 10,5 MB
D. Heczko - Život se vzkříšeným Kristem Ne, 12. dub 2009 29 min 11,9 MB
T. Firla - Jidášova zrada Pá, 10. dub 2009 26 min 10,7 MB
J. Śliž - Pokoj Vám Ne, 5. dub 2009 36 min 14,6 MB

Březen

O. Rusnok - Boží Milost Ne, 29. bře 2009 28 min 11,5 MB
T. Firla - Ježíš centrem našeho života Ne, 22. bře 2009 30 min 12,3 MB
J. Sliž - Babylon v nás Ne, 15. bře 2009 38 min 15,6 MB
T. Firla - Shrnutí-"Proč jsme vůbec tady" Ne, 8. bře 2009 17 min 7,1 MB
J. Pokorný - Naše poslání Ne, 1. bře 2009 41 min 16,5 MB

Únor

T. Firla - Stvořen pro službu Bohu Ne, 22. úno 2009 27 min 10,8 MB
T. Firla - Být podobný Kristu Ne, 15. úno 2009 32 min 13,0 MB
J. Śliž - Stvořen pro Boží rodinu Ne, 8. úno 2009 34 min 13,8 MB
T. Firla - Soustředění se na Pána Boha Ne, 1. úno 2009 41 min 16,7 MB

Leden

J. Śliž - Moc modlitby Ne, 11. led 2009 42 min 17,1 MB
J. Szelong - Novodobá svatá trojice St, 7. led 2009 30 min 12,3 MB
T. Firla - Nepřijali jste ducha strachu... Čt, 1. led 2009 27 min 11,2 MB