Heslo na rok 2018

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,  k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,  ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

2. Petr 1, 5-8


Nahrávky z vyučování

doporučujeme nahrávku ztáhnout do počítače stiskem pravého tlačítka myší, pak "Uložit odkaz jako..."

Nepřátelé našeho srdce a jak je porazit (podzim 2016)

Seminář Veritas - Cesta obnovy (28.5.2016)

Duch Svatý a jeho působení (jaro 2016)

Svoboda v Kristu aneb vysvobození z pout (jaro 2015)