Heslo na rok 2019

Žalm 119:97, 105  Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

 


Nahrávky z vyučování

doporučujeme nahrávku ztáhnout do počítače stiskem pravého tlačítka myší, pak "Uložit odkaz jako..."

Seminář - Křesťan a současná kultura - prof. Pavel Hošek, Ph.D. - záznam v MP3 (video dostupné ZDE)

Konference žen (28. 10. 2017) - manž. Wiesnerovi - Láska a úcta v manželství

Nepřátelé našeho srdce a jak je porazit (podzim 2016)

Seminář Veritas - Cesta obnovy (28.5.2016)

Duch Svatý a jeho působení (jaro 2016)

Svoboda v Kristu aneb vysvobození z pout (jaro 2015)