Heslo na rok 2018

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,  k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,  ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

2. Petr 1, 5-8


Misie

V současní době máme jeden dlouhodobý misijní projekt a jeden krátkodobý.

Dlouhodobý je misijní stanice v Karviné, kde již 10. let budujeme stanici sboru.

Krákodobý projekt je služba Lucky v Jižním Sudánu.