Heslo na rok 2017

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Žalm 51, 17, 19

Misie

V současní době máme jeden dlouhodobý misijní projekt a jeden krátkodobý.

Dlouhodobý je misijní stanice v Karviné, kde již 10. let budujeme stanici sboru.

Krákodobý projekt je služba Lucky v Jižním Sudánu.